Zapraszamy naszych uczniów do wzięcia udziału w konkursie z wiedzy biblijnej. Już wkrótce poznamy zwycięzców etapu szkolnego.

REGULAMIN VII-ARCHIDIECEZJALNEGO

KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

„Ewangelia wg Św. Jana"

w roku szkolnym 2012/2013

1. Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Łodzi

90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3, tel. 042/66-48-756

2. Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

3. Temat: Ewangelia według św. Jana.

4. Cele:

• Pogłębienie wiary,

• poznanie treści ewangelicznych,

• poszerzenie umiejętności korzystania z Pisma Świętego,

• kształtowanie postaw uczniów Chrystusa,

• zachęcenie do lektury Pisma Świętego.

5. Forma: test pisemny.

6. Terminy:

• Etap szkolny – 5 grudnia 2012 r.

Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele religii. Zgłoszenie szkoły do udziału

w konkursie należy przesłać do 20 listopada 2012 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając: nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko katechety odpowiedzialnego za etap szkolny. Pytania na etap szkolny, formularz odpowiedzi oraz protokół zostaną przesłane na adres szkoły. Katecheta w porozumieniu z Dyrektorem szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową, która po przeprowadzeniu Konkursu przesyłają protokół na adres Wydziału Katechetycznego w Łodzi, pocztą lub faksem (fax 042/66-48-758) do 12 grudnia 2012 roku.

Spośród uczestników należy wyłonić 3 osoby (po jednej z danego poziomu), które będą reprezentować szkołę w etapie archidiecezjalnym.

• Etap archidiecezjalny – 24 stycznia 2013 r. o godzinie 10.00 ul. Skorupki 3

Uczniowie rywalizują w poszczególnych grupach wiekowych. Prace konkursowe ocenia Komisja powołana przez Wydział Katechetyczny. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja

7. Bibliografia:

• Etap szkolny: Ewangelia wg Św. Jana, Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallottinum: rozdz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21.

• Etap archidiecezjalny: Ewangelii wg Św. Jana: , Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallottinum – wszystkie rozdziały.

8. Nagrody:

• Laureaci: I, II, III – dyplomy i nagrody,

• wyróżnienia: dla 5 uczestników,

• podziękowania: szkoły.

Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu w razie nie przestrzegania regulaminu.