logo-mam-fp-trnsp

Z protokołu obrad komisji ogólnopolskiego konkursu mediów szkolnych i młodzieżowych

16. MAM Forum Pismaków

 

W skład komisji konkursowej weszli:

- Paweł Sito – prezes Fundacji Nowe Media (Warszawa) – przewodniczący

oraz

- Monika Toppich - redaktor naczelna magazynu "Outro"

- Marcin Grudzień - koordynator programu Młodzieżowej Akcji Multimedialnej, trener, Fundacja Nowe Media,

- Kamil Wiśniowski - redaktor naczelny magazynu "Outro"

KATEGORIA:

internetowa witryna szkoły – oficjalny serwis placówki, prezentujący jej działalność

Każdy z jurorów mógł przyznać od 0 do 6 pkt. za każde z następujących kryteriów:

- Estetyka wykonania (wszystkie elementy witryny – grafika, treść, etc. są spójne z sobą; serwis ma zrozumiałą nawigację umożliwiającą łatwe dotarcie do żądanych treści; strona nie zawiera pustych podstron lub błędnych linków; formatowanie tekstów na wszystkich podstronach witryny tworzy spójną całość).

- Wartość merytoryczna artykułów (wartość poznawcza informacji – czego użytkownik witryny dowie się o placówce po zapoznaniu się z serwisem; atrakcyjność ujęcia tematów).

- Poprawność językowa (teksty są poprawne pod względem językowym; nie zawierają błędów gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych utrudniających komunikację).

- Wymiar społecznościowy witryny (grupa docelowa – twórcy serwisu jasno zdefiniowali grupę docelową; cel witryny – serwis zaspokaja istotne potrzeby grupy docelowej; przekazy kluczowe – przekazy promocyjne wzbudzają zainteresowanie, wyróżniają się pośród innych; sposób ulokowania strony internetowej w środowisku szkolnym; zaangażowanie partnerów zewnętrznych w budowę treści witryny, sposób komunikacji strony WWW ze środowiskiem – fora, komentarze, sondy, blogi, etc.).

- Innowacyjność (witryna wykorzystuje różne rodzaje mediów: nagrania dźwiękowe – reportaże dźwiękowe, podcasty, animacje, filmy, prezentacje i inne; serwis wykorzystuje różnego typu integracje z innymi portalami, np. Google Maps, Google Translate, etc. oraz sama umożliwia wykorzystanie np. protokołu RSS lub ATOM; zastosowanie atrakcyjnych form wizualnych w budowie strony WWW – zastosowanie różnego typu dodatków ułatwiających nawigację po stronie).

- Jakość techniczna (autorzy strony potrafią integrować różnego rodzaju komponenty, np. flash, html, muzyka, filmy i połączenia te nie powoduje żadnych błędów; strona jest zoptymalizowana: poprawnie funkcjonuje w różnych przeglądarkach).

 1.    MISTRZ INTERNETU 2011 www.gimnazjum.hosti.eu (108 pkt.)

Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi

 2.   WICEMISTRZ INTERNETU 2011 www.klik.gimnazjum27.wroc.pl (97 pkt.)

Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum we Wrocławiu 

3.    WICEMISTRZ INTERNETU 2011 www.sp3pabianice.pl (96 pkt.)

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach

 

 

  

 

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania