26 października odbyła się OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS
LINGUA.PLUS 32. edycja z języka angielskiego i niemieckiego.
Do konkursu przystąpiło 34 uczniów naszej szkoły. Konkurs miał formę testu wielokrotnego wyboru.
Można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.
A oto najlepsze wyniki naszych uczniów:

Język angielski

Kinga Bareła   kl. 4I   100 p.
Laureat I stopnia z wyróżnieniem(
nauczyciel - P. Paulina Plucińska)          
GRATULAUJEMY!!!

Kaja Michałowicz      5H    96 p. Laureat I stopnia   (P. Anna Strzelecka)

Mira Sobutkowska     7B    92 p. Laureat II stopnia (P. Gabriela Nowaczyk)

Nikola Michalak         6B    92 p. Laureat II stopnia (P. Anita Tołoczko)

Magdalena Góralska  7B   88 p. Laureat III stopnia (P. Gabriela Nowaczyk)

Patryk Pluta                8E   84 p. Laureat IV stopnia (P. Anita Tołoczko)

Julia Zajdel                  7A  84 p. Laureat IV stopnia (P. Gabriela Nowaczyk)

Maja Kłucjasz              7B  84 p. Laureat IV stopnia (P. Gabriela Nowaczyk)

Dominik Michalecki    6B  80 p. Laureat V stopnia (P. Anita Tołoczko)

 

Język niemiecki

Magdalena Góralska   7B     84 p. Laureat IV stopnia (P. Aleksandra Czestkowska)

 KINGA ang 2019

KINGA BAREŁA, nasza Laureatka I stopnia z wyróżnieniem otrzymała nagrodę główną w postaci lunety
i życzenia dalszych sukcesów od organizatora konkursu
.
My również życzymy KINDZE tak wspaniałych wyników jeszcze wiele razy :)