ZAPROSZENIE

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

„POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”

I. Formy konkursu;

test wiedzy – składa się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 1 pytania otwartego; zróżnicowana skala trudności daje szansę na wzięcie w nim udziału jak największej liczbie uczniów; czas testu 60 minut. 

- konkurs prac plastycznych – ilustracja hasła „A TO POLSKA WŁAŚNIE” czyli ukazanie walorów naszej Ojczyzny (postaci historycznych, krajobrazów, obiektów historycznych oraz symboli narodowych; format A4; kryteria oceny prac plastycznych to : wkład pracy, własna wizja, walory artystyczne, zgodność z tematyką konkursową; technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.  

- konkurs fotograficzny – ilustracja hasła „A TO POLSKA WŁAŚNIE” czyli sfotografowanie obiektu historycznego (np. zamku, pałacu, dworku szlacheckiego, kościoła, cmentarza, starej fabryki), krajobrazu przyrody lub postaci; każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 zdjęcie; format zdjęć: nie większy niż 20 x 30cm (A-4); kryteria oceny: walory artystyczne, inspiracja bogatym dziedzictwem kulturowym kraju.


II. Warunki uczestnictwa w konkursie;

Konkurs jest samofinansujący. Z pozyskanych środków zapewniane są nagrody i obsługa techniczna konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wynosząca:  

- test wiedzy – 8 zł od osoby; 

- konkurs prac plastycznych – 8 zł od osoby; 

- konkurs fotograficzny – 8 zł od osoby. 

Uczniowie chcący wziąć udział zarówno w teście, jak i konkursie prac plastycznych oraz konkursie fotograficznym wnoszą opłatę za każdą formę konkursową osobno.

Wpłaty dokonujemy u nauczyciela historii do dnia 10 października.

III. Terminarz konkursu;

29.11.2012.( czwartek ) – przeprowadzenie konkursu w szkołach

15.11.2012.- dostarczenie prac plastycznych i fotograficznych do nauczyciela

07.01.2013 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej

luty 2012 – wysłanie wyników i dyplomów oraz nagród do szkół 

IV. Nagrody

Kategoria – Test

Kategoria – Praca Plastyczna 

I miejsce w kraju – LAPTOP 

II miejsce w kraju – APARAT CYFROWY 

III miejsce w kraju – ODTWARZACZ DVD 

IV miejsce w kraju - TRANSLATOR JĘZYKOWY 

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA 

I miejsce w kraju – KONSOLA DO GIER 

II miejsce w kraju – APARAT CYFROWY 

III miejsce w kraju – ODTWARZACZ DVD 

IV miejsce w kraju - TRANSLATOR JĘZYKOWY

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA 

Kategoria – Konkurs Fotograficzny 

Nagrody Pocieszenia

I miejsce w kraju – KONSOLA DO GIER

II miejsce w kraju – KAMERA CYFROWA

III miejsce w kraju – ODTWARZACZ DVD

IV miejsce w kraju - TRANSLATOR JĘZYKOWY

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA

Wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosujemy

ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE.

Każdy uczeń otrzyma DYPLOM UCZESTNICTWA, uczeń za I miejsce w szkole DYPLOM LAUREATA

V. Literatura konkursowa;

- podręczniki do historii, wydawnictwa tematyczne, Internet, encyklopedie.

VI. Zagadnienia konkursowe Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polskie symbole narodowe”:

1. Hymn państwowy (autor, treść, historia) oraz pieśni hymniczne ( Bogurodzica, Rota).

2. Historia powstania i wizerunek godła i flagi państwowej.

3. Historia Polski – podstawowe fakty: chrzest, pierwsza koronacja, Grunwald, Wiedeń, rozbiory, rok 1918.

4. Stolice Polski ( Gniezno, Kraków, Warszawa – podstawowe fakty).

5. Legenda o powstaniu państwa polskiego - Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.

6. Nazwy naszego państwa na przestrzeni wieków i ich znaczenie.

7. Organy władzy III RP (prezydent, premier, rząd, parlament – podstawowe informacje


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PRACOWNI C9.


Edyta Antol