Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

„POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”

I. Formy konkursu;

test wiedzy – składa się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 1 pytania otwartego; zróżnicowana skala trudności daje szansę na wzięcie w nim udziału jak największej liczbie uczniów; czas testu 60 minut. 

- konkurs prac plastycznych – ilustracja hasła „A TO POLSKA WŁAŚNIE” czyli ukazanie walorów naszej Ojczyzny (postaci historycznych, krajobrazów, obiektów historycznych oraz symboli narodowych; format A4; kryteria oceny prac plastycznych to : wkład pracy, własna wizja, walory artystyczne, zgodność z tematyką konkursową; technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.  

- konkurs fotograficzny – ilustracja hasła „A TO POLSKA WŁAŚNIE” czyli sfotografowanie obiektu historycznego (np. zamku, pałacu, dworku szlacheckiego, kościoła, cmentarza, starej fabryki), krajobrazu przyrody lub postaci; każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 zdjęcie; format zdjęć: nie większy niż 20 x 30cm (A-4); kryteria oceny: walory artystyczne, inspiracja bogatym dziedzictwem kulturowym kraju.


II. Warunki uczestnictwa w konkursie;

Konkurs jest samofinansujący. Z pozyskanych środków zapewniane są nagrody i obsługa techniczna konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wynosząca:  

- test wiedzy – 8 zł od osoby; 

- konkurs prac plastycznych – 8 zł od osoby; 

- konkurs fotograficzny – 8 zł od osoby. 

Uczniowie chcący wziąć udział zarówno w teście, jak i konkursie prac plastycznych oraz konkursie fotograficznym wnoszą opłatę za każdą formę konkursową osobno.

Wpłaty dokonujemy u nauczyciela historii do dnia 10 października.

III. Terminarz konkursu;

29.11.2012.( czwartek ) – przeprowadzenie konkursu w szkołach

15.11.2012.- dostarczenie prac plastycznych i fotograficznych do nauczyciela

07.01.2013 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej

luty 2012 – wysłanie wyników i dyplomów oraz nagród do szkół 

IV. Nagrody

Kategoria – Test

Kategoria – Praca Plastyczna 

I miejsce w kraju – LAPTOP 

II miejsce w kraju – APARAT CYFROWY 

III miejsce w kraju – ODTWARZACZ DVD 

IV miejsce w kraju - TRANSLATOR JĘZYKOWY 

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA 

I miejsce w kraju – KONSOLA DO GIER 

II miejsce w kraju – APARAT CYFROWY 

III miejsce w kraju – ODTWARZACZ DVD 

IV miejsce w kraju - TRANSLATOR JĘZYKOWY

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA 

Kategoria – Konkurs Fotograficzny 

Nagrody Pocieszenia

I miejsce w kraju – KONSOLA DO GIER

II miejsce w kraju – KAMERA CYFROWA

III miejsce w kraju – ODTWARZACZ DVD

IV miejsce w kraju - TRANSLATOR JĘZYKOWY

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA

Wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosujemy

ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE.

Każdy uczeń otrzyma DYPLOM UCZESTNICTWA, uczeń za I miejsce w szkole DYPLOM LAUREATA

V. Literatura konkursowa;

- podręczniki do historii, wydawnictwa tematyczne, Internet, encyklopedie.

VI. Zagadnienia konkursowe Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polskie symbole narodowe”:

1. Hymn państwowy (autor, treść, historia) oraz pieśni hymniczne ( Bogurodzica, Rota).

2. Historia powstania i wizerunek godła i flagi państwowej.

3. Historia Polski – podstawowe fakty: chrzest, pierwsza koronacja, Grunwald, Wiedeń, rozbiory, rok 1918.

4. Stolice Polski ( Gniezno, Kraków, Warszawa – podstawowe fakty).

5. Legenda o powstaniu państwa polskiego - Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.

6. Nazwy naszego państwa na przestrzeni wieków i ich znaczenie.

7. Organy władzy III RP (prezydent, premier, rząd, parlament – podstawowe informacje


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PRACOWNI C9.


Edyta Antol

 

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania