W piątek 27 września 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 3
w Pabianicach miejski konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Był taki Wrzesień…”
dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Organizatorami konkursu były nauczycielki historii: panie Jolanta Marczuk i Edyta Saleta-Antol.

Patronat nad konkursem objął Poseł na Sejm RP Pan Cezary Tomczyk
oraz Prezydent Miasta Pabianic Pan Grzegorz Mackiewicz. Patroni byli też fundatorami nagród.

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży jednym z ważniejszych wydarzeń
w dziejach narodu i Państwa Polskiego – wojną obronną w 1939 roku, przyczynami
i przebiegiem agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r.;
upowszechnienie i poszerzenie wiedzy młodzieży szkół podstawowych
o dziejach Pabianic (bitwa pabianicka); kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

W konkursie wzięło udział 26 uczniów z 8 szkół pabianickich.
Konkurs był indywidualny, a uczniowie rozwiązywali test wiedzy (zadania zamknięte)
oraz wykonywali różne zadania przygotowane przez organizatorów, np. praca z mapą, tekstami źródłowymi, zdjęciami itp.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a zwycięzcami zostali:

I miejsce – Wojciech Białek Szk. Podst. nr 17

II miejsce – Paweł Matusiak Szk. Podst. nr 3

III miejsce – Dominik Michalecki Szk. Podst. nr 3

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy😊

wrzesien05wrzesien03wrzesien04

wrzesien01

wrzesien02