oxford

 

Olimpiada Wiedzy Archimedes. Matematyka Plus. 24 Edycja

 

Konkurs Test Matematyka Plus ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony został we wszystkich szkołach dnia 6 listopada 2015 roku. Testy są zawsze przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut.

Jeden błąd w rozwiązaniu zadania, to strata 4 punktów.

 

Laureat I stopnia z wyróżnieniem - uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.

 

1. Karol Woźniak z kl. 4e

2. Jakub Makowski Makowski z kl. 4a

 

Laureat I stopnia - uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.

 

z klas czwartych

 

1. Nowakowski Jakub z kl. 4c

2. Łyszkowski Michał z kl. 4a

3. Tyluś Mieszko z kl. 4a

4. Kozak Aleksander z kl. 4a

 

z klas piątych

 

-----------------------------------

 

z klas szóstych

 

1. Peć Zuzanna z kl. 6e

2. Witasik Patryk z kl. 6b

3. Stępień Adam z kl. 6d

4. Grzelik Mateusz z kl. 6e

 

Laureat II stopnia - uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.

 

z klas czwartych

 

1. Brykner Olga z kl. 4c

2. Tłokiński Bartosz z kl. 4a

3. Nowak Dominik z kl. 4c

4. Podgrodzki Filip z kl. 4e

 

z klas piątych

 

Gajda Katarzyna z kl. 5b

 

z klas szóstych

 

1. Glinkowski Piotr z kl. 6b

2. Tłokiński Tomasz z kl. 6b

3. Stachura Julia z kl. 6b

4. Kostera Jakub z kl. 6e

 

 

 

Serdecznie gratulujemy

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania