„Matematyka z Wiosną" – Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

W dniu 25 marca  2015r.  Powiatowy Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zorganizował Konkurs Matematyczny „Matematyka z Wiosną", który był przeznaczony dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 73 uczniów z pięciu szkół podstawowych Powiatu Pabianickiego. Pierwsze miejsce zdobył uczeń Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach – Dawid Molinari, miejsce drugie uczeń Szkoły Podstawowej w Dłutowie – Marcin Grałka, a miejsce trzecie uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pabianicach – Adam Grabarczyk.

Uczniowie z naszej szkoły mieli troszkę mniej szczęścia gdyż zajęli odpowiednio miejsca:

wyniki

Konkurs został przeprowadzony za pośrednictwem platformy e-learningowej PODNiDM w Pabianicach. Ta innowacyjna metoda spowodowała, że w konkursie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. Jedynym ograniczeniem była liczba stanowisk komputerowych, które posiadała szkoła, gdyż konkurs odbył się on-line w podanym terminie i czasie w danej szkole. Uczniom biorącym udział w konkursie podobał się sposób rozwiązywania zadań przy pomocy komputera.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania