archimedes

8 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie matematycznym OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES - MATEMATYKA. PLUS. Konkurs miał formę testu. Poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji przyczynił się do podnoszenia matematycznych umiejętności uczniów.

Oto nasi laureaci!

Klasy 4-6

Laureaci I stopnia 96/100p

1. Mateusz Grzelik - 4e - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

2. Patryk Witasik - 4b - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

3. Martyna Maciejewska – 6a - /Kamila Szczegodzińska/

4. Jan Duda - 6c - / Anna Bujacz/

5. Nikodem Kirsz - 6b - /Renata Nowak/

Laureaci II stopnia 92/100p

1. Adam Stępień - 4d - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

2. Julia Stachura - 4b - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

3. Michał Kowalski - 5b - /Kamila Szczegodzińska/

4. Łukasz Podczaski - 5b - /Kamila Szczegodzińska/

5. Natalia Poczta - 6b - /Renata Nowak/

6. Paulina Krawczyk - 6b - /Renata Nowak/

7. Eliza Zamolska - 6c - / Anna Bujacz/

Laureaci III stopnia 88/100p

1. Julian Antczak - 4d - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

2. Piotr Czestkowski - 4b - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

3. Michał Witasik - 4b - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

4. Jakub Wąsik-4a - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

5. Patrycja Włodarczyk - 4a - /Jolanta Brzozowska- Kłys/

6. Paulina Bojanowska - 5e - /Kamila Szczegodzińska/

7. Kacper Seroczyński - 5c -/Renata Nowak/

8. Michał Marciniak - 5e - /Kamila Szczegodzińska/

9. Agnieszka Gargól – 6d - / Anna Bujacz/

10. Maciej Jarmakowski - 6b - /Renata Nowak/

11. Barbara Orpel - 6c - /Anna Bujacz/

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania