kopernik

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

95-200 Pabianice ul. Mokra 28/34
tel. cen. 215-07-25 215-09-33
fax 226-48-54


 

Pabianice , dn. 14.05.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie zapytania o cenę na

remont zespołu pomieszczeń sanitariatów chłopięcych – II etap.


Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach informuje, że w prowadzonym postępowaniu

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


Firma „RADBIT” Radosław Bittner

95-200 Pabianice ul. Szpitalna 59Ł

Wartość brutto oferty - 79 534,47 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów i spełnił warunki zamówienia postawione przez Zamawiającego.