Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

skrzydla

Projekt „Daj mi skrzydła”

Priorytet IX

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pn.”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Gmina Miejska Pabianice – Miasto Pabianice od 1 maja 2012 r. realizuje projekt pt. „Daj mi skrzydła”.

Projektem objętych zostało 8 szkół podstawowych z terenu Miasta Pabianic.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III mających trudności w nauce oraz do uczniów chcących rozwijać swoje zdolności na zajęciach dodatkowych.

W projekcie weźmie udział łącznie 919 uczniów. (459 dziewczynek i 460 chłopców).

W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. Każdy z uczestników projektu zostanie dodatkowo objęty wsparciem psychologiczno - pedagogicznym. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną we wrześniu 2011 r. diagnozę przez wszystkie 8 szkół.

Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz na zakupie wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klas I-III.

W szkołach realizowane będą następujące zajęcia:

 

- zajęcia dla uczniów z trudnościami: w czytaniu i pisaniu,

- zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki;

- gimnastyka korekcyjna i zajęcia ruchowe przy muzyce,

- logopedia;

- zajęcia rozwijające (j. angielski, matematyczno - przyrodnicze, muzyka i taniec, aktorstwo i plastyka).

Dzięki realizacji projektu do poszczególnych szkół zakupione zostaną m.in.:

tablice interaktywne, laptopy, projektory, sprzęt na sale gimnastyczne (ławeczki, materace, rowerki, lustro korekcyjne, skrzynie itd.) oraz meble (komody i szafki).W zależności od rodzaju zajęć planuje się także zakup zestawów instrumentów, magnetofonów, zestawów przyrodniczych, tablice – plansze edukacyjne oraz szereg gier, zestawów ćwiczeń, książek, płyt DVD, klocków itd.

Projekt w 100% jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wartość projektu to 688 032,71 zł.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt “Daj mi skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, tel. 42 22 54 639, fax. 42 22 54 644

 

 

 

 

 

 

 

 


l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania