Wielkanoc 21 kartka 
Najlepsze świateczne życzenia
Uczniom, Rodzicom i Sympatykom SP3

składa Dyrekcja i Rada Pedagogiczna.