RODZICE
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3!

   Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dn. 18.03.21r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas przechodzą na nauczanie zdalne!
  1. Placówka będzie otwarta codziennie w godz. 7.00 – 16.30.
  2. Sekretariat szkoły czynny będzie codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
  3. Świetlica szkolna będzie czynna codziennie w godz. 7.00 – 15.00 (w szczególnych przypadkach do 16.00) tylko dla dzieci,
    których rodzice włączeni są w walkę z pandemią COVID – 19.
  4. Biblioteka czynna będzie codziennie w godz. 8.00 – 13.00.
  5. Pedagodzy szkolni będą dostępni codziennie w szkole w godz. 8.00 – 14.00,
    dyżur telefoniczny pełnić będą od 8.00 do 18.00.
  6. W czasie nauczania zdalnego nie będzie na terenie szkoły pielęgniarki szkolnej.
 Szczegółowe informacje o sposobie funkcjonowania placówki w tym okresie
zostaną przesłane do Państwa przez dziennik elektroniczny.