Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawej nr 3 w Pabianicach
od 26 października br. przechodzą na nauczanie zdalne.
Wszystkie szczegóły zostały przesłane
przez dziennik elektroniczny zainteresowanym.