Kwota do zapłaty za m-c październik - 99,00

Wpłaty - stołówka szkolna,

od 28.09.2020 do 05.10.2020

w godz. 11.40 - 14.00.

Można również wpłacić na konto:
Nest Bank 03 2530 0008 2059 1040 0229 0001
w tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

Brak wpłaty do 5.10.2020 spowoduje skreślenie z listy.