Zasady bezpieczeństwa, z których powinni korzystać zarówno szkolni administratorzy, nauczyciele,
a także uczniowie podczas zdalnej nauki, tak aby jak najlepiej chronić swoje dane.

DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

Więcej, link poniżej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo