Komunikat dla rodziców uczniów korzystających
z obiadów finansowanych przez ośrodek pomocy społecznej:

W okresie zamknięcia szkół, w których stołówka jest nieczynna i dziecko
nie może spożywać posiłków kierownik ośrodka pomocy społecznej ma
możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W tym celu należy skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej.