Dostępny jest aktualny informator dotyczący rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych w powiecie pabianickim.

Zobacz: Informator