Próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne
przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu
w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (
www.cke.gov.pl)
oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

W związku z faktem, iż udział w egzaminie próbnym jest dobrowolny,
dyrekcja szkoły proponuje, aby  chętni uczniowie pobrali testy i samodzielnie rozwiązali je w domu.

Prawidłowe rozwiązania zadań będą dostępne na stronie CKE (8 kwietnia br.).