Drodzy Rodzice!

   W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania SP3
(zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19),
wszystkim Rodzicom/Opiekunom, za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
zostały przekazane informacje o sposobie i trybie realizacji zdalnego nauczania.

W zaistniałych okolicznościach liczymy na Państwa współpracę, wyrozumiałość i cierpliwość.
Życzymy zdrowia.

Dyrekcia Szkoły