Na stronie internetowej CKE umieszczono zestawy zadań powtórkowych dla ósmoklasistów, link poniżej:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zachęcamy do skorzystania z tych zasobów.