Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach

Od dnia 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty

zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach

nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej

wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka,
  zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca 2020 roku.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach w dniach 12 i 13 marca br.
będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze – pracuje świetlica szkolna
w godzinach od 7.00 do 17.00.

Stołówka szkolna od dnia 12 marca do dnia 25 marca nie pracuje.

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg
  materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
  Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.
  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem,
  podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny
  i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej
  w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Wszystkie informacje będą przekazywane na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny
oraz stronę internetową szkoły

Pismo z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej