Powiadomienie o wynikach porównania ofert - SP3.2710.7.2019