Proszę Państwa!

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, jest to dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych.

W szkole pełniony będzie dyżur wychowawczy od godz. 7.30 do 16.00 dla uczniów,
którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

Prosimy o zaopatrzenie uczniów w drugie śniadanie,
ponieważ w tym dniu nie funkcjonuje stołówka szkolna.

                                                                                                                                               Dyrekcja SP3