10 września 2019 r. odbędą się zebrania rodziców uczniów klas IV – VIII - harmonogram.