Karty zgłoszenia należy dostarczyć do świetlicy szkolnej najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

Karta zgłoszenia