Przypominamy, że w dniach 15, 16 i 17 kwietnia br. odbywają się egzaminy ósmoklasistów.

Uczniowie klas I – VII nie mają zajęć dydaktycznych.

W szczególnych przypadkach uczniowie mogą korzystać z opieki
w świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy.

W czasie egzaminów obiady w stołówce szkolnej
wydawane będą od godz. 13.00 do 14.30.