W dniach 15,16 i 17 kwietnia br. odbędzie się egzamin ósmoklasistów.

1.    15.04.2019r.  -  Egzamin z j. polskiego trwać będzie 120 min od godziny 9.00 do 11.00
(dla dyslektyków do 9.00 – 12.00)

2.    16.04.2019r.  -   Egzamin z matematyki trwać będzie 100 min od godz. 9.00 do 10.40
(dla dyslektyków 150 min od 9.00 do 11.30)

3.    17.04.2019r.  -  Egzamin z j. obcego trwać będzie 90 min od 9.00 do 10.30
(dla dyslektyków 135 min. Od 9.00 do 11.15)
Przydział uczniów do poszczególnych pracowni będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przy sali gimnastycznej i w szatni
(uczniowie przydzieleni do sal : B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 i B10 piszą sprawdzian na sali gimnastycznej),
dodatkowo wyznaczeni nauczyciele będą kierować uczniów do odpowiednich sal.

Każdy uczeń egzamin z j. polskiego i matematyki pisać będzie w tej samej sali,
język według oddzielnego przydziału, który będzie wywieszony.