Uwaga rodzice/opiekunowie prawni

W bieżącym roku szkolnym tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkół podstawowych
z terenu miasta Pabianic pełnią w dniach roboczych w okresie przerw świątecznych nw. szkoły:

SP nr 3, ul. Mokra 28/34

SP nr 14 ul. Ostatnia 15a

SP nr 9 ul. Partyzancka 56A

SP nr 3 pełni dyżur w dniach i godzinach jn.:

24.12.2018 (pn.)

7.30 – 12.00

27.12.2018 r. (czw.)

7.30 – 15.00

28.12.2018 r. (pt.)

7.30 – 15.00

31.12.2018r.(pn.)

7.30 – 12.00

SP nr 3 zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice/opiekunowie prawni zgłoszą taką potrzebę.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia (pobierz tutaj).

Wzór karty dostępny jest także w sekretariacie szkoły macierzystej ucznia, a w nagłych przypadkach
w dniu dyżuru również w siedzibie szkoły pełniącej dyżur.

Rodziców, opiekunów, którzy we wskazanych dniach zamierzają powierzyć dziecko opiece naszej placówce prosimy o dostarczenie
wypełnionych kart zgłoszenia do sekretariatu naszej szkoły lub macierzystej do czwartku - 20 grudnia do godziny 10.30.

Umożliwi to właściwe zaplanowanie i zorganizowanie zajęć dla dzieci.

Prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę.