Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

Uwaga rodzice/opiekunowie prawni

W bieżącym roku szkolnym tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkół podstawowych
z terenu miasta Pabianic pełnią w dniach roboczych w okresie przerw świątecznych nw. szkoły:

SP nr 3, ul. Mokra 28/34

SP nr 14 ul. Ostatnia 15a

SP nr 9 ul. Partyzancka 56A

SP nr 3 pełni dyżur w dniach i godzinach jn.:

24.12.2018 (pn.)

7.30 – 12.00

27.12.2018 r. (czw.)

7.30 – 15.00

28.12.2018 r. (pt.)

7.30 – 15.00

31.12.2018r.(pn.)

7.30 – 12.00

SP nr 3 zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice/opiekunowie prawni zgłoszą taką potrzebę.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia (pobierz tutaj).

Wzór karty dostępny jest także w sekretariacie szkoły macierzystej ucznia, a w nagłych przypadkach
w dniu dyżuru również w siedzibie szkoły pełniącej dyżur.

Rodziców, opiekunów, którzy we wskazanych dniach zamierzają powierzyć dziecko opiece naszej placówce prosimy o dostarczenie
wypełnionych kart zgłoszenia do sekretariatu naszej szkoły lub macierzystej do czwartku - 20 grudnia do godziny 10.30.

Umożliwi to właściwe zaplanowanie i zorganizowanie zajęć dla dzieci.

Prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę.

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania