obrazek

odbędzie się 5 września 2018 r. o godzinie 1700.

Szczegóły podadzą wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19.