STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

WYPŁATA REALIZOWANA BĘDZIE W DNIACH 4 - 15 CZERWCA 2018 r.

Weryfikacja rachunków w godz. 8 - 15
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Św. Jana 10 II piętro pokój nr 1

Po weryfikacji wypłata gotówki w kasie Urzędu Miejskiego

przy ul. Zamkowej 16 w godz. 8 – 15, w piątki kasa czynna do godz. 14