Tradycją naszej szkoły jest przeprowadzanie w ostatnim tygodniu roku szkolnego konkursu wiedzowego pod nazwą SuperTrójka.

W konkursie bierze udział tylko jedna osoba z klasy, posiadająca najwyższą średnią z ocen końcoworocznych. Konkurs odbywa się w trzech poziomach: klas czwartych, piątych i szóstych. Zwyciezca konkursu otrzymuje srebrną tarczę NAJLEPSZY UCZEŃ SP3.

W roku szkolnym 2016/17 laureatami SuperTrójki zostali:

w poziomie klas czwartych - Dominik Michalecki z klasy IVb

w poziomie klas piątych - Maja Kłucjasz z klasy Vb

w poziomie klas szóstych - Jakub Dłubakowski z klasy VIe

SREBRNE TARCZE NAJLEPSZY UCZEŃ SP3 zostały wręczone podczas uroczystości zakończeniu roku szkolnego.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

supertrojki


Zapisz