pilotaz

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach znalazła się na opublikowanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi liście szkół zakwalifikowanych do udziału w programie: „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”.

 

Autorkami zgłoszonej z SP3 innowacji pedagogicznej "Programowanie dla każdego" są dr Marzenna Majchrzak i mgr Renata Nowak.

Innowacja ta jest realizowana od września 2016 r. we wszystkich klasach piątych (pierwszy rok nauczania zajęć komputerowych w II etapie kształcenia). W następnym roku szkolnym będzie kontynuowana w klasach szóstych.

Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

 

Więcej na temat pilotażu na stronie MEN

 

 SZCZEGÓŁOWE RELACJE Z REALIZACJI PILOTAŻU W NASZEJ SZKOLE ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY

NA NASZYM BLOGU PROGRAMOWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 

 

 AKTUALIZACJA, 27 WRZESNIA 2017 R.

WYROZNIENIEMEN

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz