Na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi opublikowano raport z wynikami sprawdzianu po szkole podstawowej w roku 2016.

Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach osiągnęli z części I egzaminu (j. polski i matematyka) najwyższe wyniki ze wszystkich szkół z miasta, gminy i powiatu pabianickiego! W części II egzaminu, czyli z języka angielskiego, nasi uczniowie uplasowali się na III pozycji w powiecie.

 

 

Częśc I (j.polski + matematyka)

Wynik SP3 – 73,5% - I m. w powiecie pabianickim

Średni wynik w mieście Pabianice –65,0%

Średni wynik w gminie Pabianice –68,9%

Średni wynik w powiecie – 64,1%

 

Częśc II – język obcy

Język angielski – 81,2% - SP3 – III m. w powiecie pabianickim

Średni wynik w mieście – 76,8%

Średni wynik w gminie Pabianice – 73,5%

Średni wynik w powiecie pabianickim – 75%

 

wyniki z podziałem na przedmioty

 

Język polski – 76,7% - SP3 – II m. w powiecie

Średni wynik w mieście Pabianice – 71.7%

Średni wynik w gminie Pabianice – 73,2%

Średni wynik w powiecie – 71.5%

Matematyka – 70,3% - SP3 – II m. w powiecie

Średni wynik w mieście Pabianice – 58,2%

Średni wynik w gminie Pabianice – 64,7%

Średni wynik w powiecie pabianickim – 56,7%

Język angielski – 81,2% - SP3

Średni wynik w mieście – 76,8%

Średni wynik w gminie Pabianice – 73,5%

Średni wynik w powiecie pabianickim – 75%

 

 

 

Wynik w skali całego kraju

 

sprawdzian

 Wyniki osiągnięte przez sżóstoklasistów z naszej szkoły są na poziomie szkół niepublicznych w Polsce i zdecydowanie przewyższają średnią krajową uczniów ze szkół publicznych.