Szanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów

w roku szkolnym 2015/2016!

W związku z okresem rekrutacyjnym, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach uprzejmie prosi o uzupełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły stosownych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie:

- w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie SP3 – do 16 marca 2015 r. (należy wypełnić Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej)

- w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem SP3 – do 31 marca 2015 r. (należy wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz dołączyć stosowne oświadczenia).

Wzory ww. zgłoszenia i wniosku można pobrać w zakładce REKRUTACJA 2015/16 lub w sekretariacie szkoły.