WAŻNE DATY DOTYCZĄCE PLANU PRACY ROK SZKOLNY 2017 – 2018

 

1. Dni wolne – dyrektorskie:

· 30.04.2018

· 02.05.2018r.

· 04.05.2018r.

· 01.06.2017r.

· dzień dziecka - rajd organizowany przez RR

(dni rekolekcyjne – zajęcia skrócone)

2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 12.10.2017r. (odpowiedzialni: wychowawcy kl. I; koordynatorzy całości: B. Nawrocka, M. Szynk, A. Karaszkiewicz, A, Jarzyńska, J. Nawrot – Kamińska.

3. Zebrania z rodzicami w I półroczu:

· 12.09.2017r. godz. 17.00 klasy IV, 17.30 – kl. V, 18.00 – kl. VI i VII.

· 5-14 .09.2017r - kl. I – III.

· 07.11.2017r. - kl. IV – VII

· 07 – 09.11.2017r - kl. I – III

4. Wystawienie propozycji ocen za I półrocze – 15.12.2017r.

5. Wystawienie ocen półrocznych – 12.01.2017r.

6. Ferie świąteczne – 23 - 31 grudnia 2017 r.

7. Rada Klasyfikacyjna I półrocze – 16.01.2018r.

8. Rada Plenarna I półrocze – 22.01.2018r.

9. Zebranie półroczne z rodzicami /konsultacje wg potrzeb – 23.01.2018. kl. IV – VII; do 23 – 26.01.2018r. kl. I-III.

10. Ferie zimowe – 29 stycznia - 11 luty 2018 r.

11. Zebrania z rodzicami II półrocze:

· 10 – 13.04.2018r. – kl. I – III zebrania/konsultacje

· 10.04.2018r. – kl. IV – VII zebrania/konsultacje

12. Ferie wiosenne – 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.

13. Wystawienie propozycji ocen za II półrocze – do 11.05.2018r.

14. Wystawienie ocen – 08.06.2018r.

15. Rada klasyfikacyjna II półrocze – 12.06.2018r.

16. Rada Plenarna cz. 1 II półrocze – 18.06.2018r.

17. Zakończenie roku szkolnego i cz. II Rady Plenarnej – 22.06.2018.r.

18. Daty konsultacji z nauczycielami w kl. IV-VII:

· wrzesień – zebrania 12.09.2017r.

· październik - 03.10.2017r.

· listopad - zastępują zebrania z rodzicami - 07.11.17r.

· grudzień - 05.12.2017r.

· styczeń – 23.01.2018r. lub zebranie/konsultacje w zależności od potrzeb

· luty – nie ma potrzeby

· marzec – 06.03.2018r.;

· kwiecień – 10.04.2018r. zebrania/konsultacje

· maj – 08.05.2018r.

· czerwiec – jeśli wyniknie taka potrzeba, do ustalenia przez wychowawców

· Nauczyciele uczący w klasach I-III mogą ustalić terminy konsultacji te same, które są w klasach IV-VI lub ustalić z rodzicami dzieci inne sposoby komunikacji (szybsze).

 

 

Ogólnopolski Kalendarz Roku Szkolnego 2017/18