ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

pilotaz programowania

l2

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

Zaloguj się

DYREKCJA SZKOŁY 

 dyrekcja_krystyna  dyrektor beata  

Dyrektor

mgr inż. Krystyna Kucharek 

 

Wicedyrektor

I etap edukacyjny

   mgr Beata Nawrocka   

 dyrekcja_kamila  dyrekcja_katarzyna

Wicedyrektor

II etap edukacyjny

mgr Kamila Szczegodzińska 

Kierownik świetlicy

mgr Katarzyna Miękina 

 

rok szkolny 2022/23

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

 Nauczany przedmiot

1

Bara Grażyna (GB)

Wychowawca w świetlicy

2

Brzezińska Małgorzata (MB)

Nauczyciel języka polskiego, wych. kl. 4E

3

Budziński Wojciech (BW)

Nauczyciel plastyki, informatyki

4

Ceglarek Anita (AC)

Nauczyciel muzyki

5

Cymerman Grzegorz (CG)

Nauczyciel techniki, EDB, wych. kl. 8C

6

Czekalski Marek (CM)

Urlop zdrowotny, nauczyciel wf

7

Dyguła Aleksandra (AD)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 1D

8

Fibiger Dorota (FD)

Nauczyciel języka polskiego, wych. kl. 6B

9

Gęs Tadeusz (TG)

Nauczyciel religii

10

Gocałek Grażyna (GG)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 3A

11

Gonera Anna (AG)

Wychowawca w świetlicy

12

Gralak Ewa (GE)

Nauczyciel wf, wych. kl. 6C

13

Grzywala Dagmara (GD)

Nauczyciel języka polskiego, wych. kl. 6A

14

Hanke Ewa (EH)

Nauczyciel bibliotekarz

15

Jaksa Marzena (ZS)

Nauczyciel geografii

16

Jarecka Mariola (JR)

Nauczyciel języka polskiego, wych. kl. 5C

17

Jarek Anna (AJ)

Nauczyciel religii

18

Jarzyńska Agnieszka (JA)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 3C

19

Jurek Lidia (LJ)

Nauczyciel języka polskiego, wych. kl. 8A

20

Jurga Adam (JU)

Nauczyciel wf

21

Kapuścińska Agnieszka (KP)

Nauczyciel matematyki, wych. kl. 8F

22

Karaszkiewicz Aleksandra (KA)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 3D

23

Kaszowska Ewa (EK)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 1B

24

Kopka Aleksandra (KO)

Nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. 7C

25

Kosenchuk Svitlana (SK)

Wychowawca w świetlicy

26

Kosztowna Ilona (IK)

Nauczyciel języka niemieckiego

27

Kowalski Grzegorz (KG)

Nauczyciel religii

28

Kozak Joanna (KJ)

Nauczyciel matematyki, wych. kl. 7B

29

Krotowska Mirosława (KT)

Nauczyciel przyrody, wych. kl. 7A

30

Kubiak Maria (KB)

Nauczyciel języka polskiego, wdż, wych. kl. 6E

31

Kubicka Agnieszka (KC)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 1C

32

Kucharek Krystyna (KK)

Dyrektor Szkoły, nauczyciel biologii

33

Kwiatkowska Natalia (NK)

Nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. 4B

34

Leżańska Iwona (IL)

Nauczyciel fizyki

35

Łondka Milena (MŁ)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 1A

36

Łuszcz Ada (AŁ)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 2C

37

Mackiewicz Joanna (JM)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 2B

38

Madaliński Tomasz (TM)

Nauczyciel języka niemieckiego, wych. kl. 8I

39

Malinowska Dorota (DM)

Pedagog szkolny

40

Marczuk Jolanta (MJ)

Nauczyciel historii, WOS, wych. kl. 8E

41

Miękina Katarzyna (KM)

Kierownik świetlicy, wychowawca w świetlicy

42

Nawrocka Beata (BN)

Wicedyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

43

Nawrot-Kamińska Jolanta (JN)

Urlop zdrowotny, wychowawca w świetlicy

44

Nowaczyk Gabriela (NG)

Nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. 5A

45

Nowak Joanna (NJ)

Nauczyciel wf

46

Nowak Renata (NR)

Nauczyciel matematyki, informatyki, wych. kl. 4C

47

Nowakowska Małgorzata (MN)

Pedagog szkolny, logopeda

48

Plucińska Paulina (PP)

Nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. 8G

49

Pogorzelska Izabela (IP)

Nauczyciel matematyki, wych. kl. 5D

50

Połosak Małgorzata (MP)

Wychowawca w świetlicy

51

Rodriguez Moya Maria (RM)

Nauczyciel chemii

52

Rogaczewska Karolina (RO)

Wychowawca w świetlicy

53

Rosiński Michał (MR)

Nauczyciel wf

54

Saleta-Antol Edyta (SA)

Nauczyciel historii, wych. kl. 6D

55

Sobczak Danuta (SD)

Nauczyciel przyrody, biologii

56

Starzyńska-Kloze Anna (AS)

Urlop zdrowotny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

57

Strzelecka Anna (ST)

Urlop zdrowotny, nauczyciel języka angielskiego

58

Szapiel Justyna (JS)

Nauczyciel bibliotekarz

59

Szczegodzińska Kamila (KS)

Wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

60

Szplit Agata (SP)

Wychowawca w świetlicy

61

Szymczak Piotr (PS)

Nauczyciel historii, WOS, wych. kl. 8D

62

Szynk Małgorzata (MS)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 3B

63

Szynkiewicz Konrad (SZ)

Nauczyciel informatyki

64

Tołoczko Anita (TO)

Nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. 5B

65

Topolska Elżbieta (ET)

Nauczyciel języka polskiego, EDB, wych. kl. 4A

66

Tyluś Agata (AT)

Nauczyciel geografii

67

Urbańska Krystyna (UK)

Nauczyciel wf

68

Woszczak Krzysztof (KW)

Nauczyciel religii

69

Wróbel Aneta (WR)

Urlop zdrowotny, nauczyciel języka angielskiego

70

Wrzos-Grzanka Justyna (JW)

Urlop zdrowotny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

71

Wucke Jolanta (WJ)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. 2A

72

Wyrwa Jarosław (WY)

Nauczyciel wf

73

Zbierkowska-Madej Justyna (JZ)

Pedagog szkolny

74

Serafin Marta (SF)

Nauczyciel języka angielskiego

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Bara Grażyna

 wychowawca świetlicy

2.

Brzezińska Małgorzata

nauczyciel języjka polskiego

3.

Budziński Wojciech

 nauczyciel plastyki

4.

Ceglarek Anita

 nauczyciel muzyki

5.

Cymerman Grzegorz

 nauczyciel techniki

6.

Czekalski Marek

 nauczyciel wychowania fizycznego

7. Dyguła Aleksandra  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8.

Fibiger Dorota  nauczyciel języka polskiego

9.

Flajszer Waldemar nauczyciel historii

10.

Gęs Tadeusz

 nauczyciel religii

11.

Gocałek Grażyna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

12. Gonera Anna  nauczyciel plastyki

13.

Gralak Ewa

 nauczyciel wychowania fizycznego

14.

Grzywala Dagmara

 nauczyciel języka polskiego

15.

Hanke Ewa

 bibliotekarz

16. Jaksa Marzena  nauczyciel geografii

17.

Jarecka Mariola

 nauczyciel języka polskiego

18.

Jarek Anna

 nauczyciel religii

19.

Jarzyńska Agnieszka

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

20. Jurek Lidia   nauczyciel języka polskiego
21. Jurga Adam  nauczyciel wychowania fizycznego
22. Kapuścińska Agnieszka  nauczyciel matematyki

23.

Karaszkiewicz Aleksandra

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

24.

Kaszowska Ewa

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

25.

Kopka Aleksandra

 nauczyciel języka angielskiego

26. Kosenchuk Svitlana  nauczyciel wychowania fizycznego

27.

Kosztowna Ilona 

 nauczyciel języka niemieckiego

28. Kowalski Grzegorz  nauczyciel religii

29.

Kozak Joanna

 nauczyciel matematyki

30.

Krotowska Mirosława

 nauczyciel biologii i przyrody

31.

Kubiak Maria

 nauczyciel języka polskiego i wdżw

   32. Kubicka Agnieszka  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

33.

Kucharek Krystyna

 Dyrektor -  nauczyciel 

34.

Leżańska Iwona

 nauczyciel fizyki

35.

Łondka Milena

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

36. Łuszcz Ada  wychowawca świetlicy

37.

Mackiewicz Joanna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   38. Madalińska-Ruta Ewelina  nauczyciel chemii

39.

Madaliński Tomasz

 nauczyciel języka niemieckiego

40.

Malinowska Dorota

 pedagog szkolny

41. Marczuk Jolanta  nauczyciel historii i wos

42.

Miękina Katarzyna

 Kierownik świetlicy - wychowawca   świetlicy

43.

Nawrocka Beata

 wicedyrektor szkoły -  nauczyciel   edukacji wczesnoszkolnej

44.

Nawrot-Kamińska Jolanta

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

45.

Nowaczyk Gabriela

 nauczyciel języka  angielskiego

46.

Nowak Joanna

 nauczyciel wychowania fizycznego

47.

Nowak Renata

 nauczyciel matematyki

48. Nowakowska Małgorzata  pedagog szkolny, logopeda

49.

Olczak-Wieczorek Iwona

 nauczyciel języka angielskiego

50. Plucińska Paulina  nauczyciel języka angielskiego
   51. Pogorzelska Izabela  nauczyciel matematyki

52.

Połosak Małgorzata 

 wychowawca świetlicy

53. Rodriguez Moya Maria  nauczyciel chemii

54.

Rogaczewska Karolina

 wychowawca świetlicy

55.

Rosiak Grażyna

 nauczyciel informatyki

56.

Rosiński Michał

 nauczyciel wychowania fizycznego

57.

Rybak Katarzyna

 bibliotekarz

58.

Saleta-Antol Edyta

 nauczyciel historii

59.

Sobczak Danuta

 nauczyciel biologii i przyrody

60.

Starzyńska-Kloze Anna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

61.

Strzelecka Anna

 nauczyciel języka angielskiego

   62. Szapiel Justyna  nauczyciel - bibliotekarz

63.

Szczegodzińska Kamila

 wicedyrektor szkoły - nauczyciel   matematyki

64.

Szplit Agata

 wychowawca świetlicy

65.

Szymczak Piotr

 nauczyciel historii

66.

Szynk Małgorzata

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

67. Szynkiewicz Konrad  nauczyciel informatyki

68.

Tołoczko Anita

 nauczyciel języka angielskiego

69.

Topolska Elżbieta

 nauczyciel języka polskiego

70. Tyluś Agata  nauczyciel geografii

71.

Urbańska Krystyna

 nauczyciel wychowania fizycznego

72.

Woszczak Krzysztof

 nauczyciel religii

73.

Wróbel Aneta

 nauczyciel języka angielskiego

74.

Wrzos-Grzanka Justyna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

80.

Wucke Jolanta

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

81.

Wyrwa Jarosław

 nauczyciel wychowania fizycznego

82.

Zbierkowska-Madej Justyna

 pedagog szkolny

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Bara Grażyna

 wychowawca świetlicy

2.

Biegańska Klaudia

 nauczyciel języka angielskiego

3.

Brzezińska Małgorzata

 nauczyciel języka polskiego

4.

Brzozowska-Kłys Jolanta

 nauczyciel matematyki

5.

Budziński Wojciech

 nauczyciel plastyki

6.

Ceglarek Anita

 nauczyciel muzyki

7.

Cymerman Grzegorz

 nauczyciel techniki

8.

Czekalski Marek

 nauczyciel wychowania fizycznego

9.

Denuszek-Sroka Dobrosława

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

10. Dyguła Aleksandra  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

11.

Fibiger Dorota  nauczyciel języka polskiego

12.

Flajszer Waldemar nauczyciel historii

13.

Gęs Tadeusz

 nauczyciel religii

14.

Gocałek Grażyna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

15. Gonera Anna  nauczyciel plastyki

16.

Gralak Ewa

 nauczyciel wychowania fizycznego

17.

Grzywala Dagmara

 nauczyciel języka polskiego

18.

Hanke Ewa

 bibliotekarz

19. Jaksa Marzena  nauczyciel geografii

20.

Jarecka Mariola

 nauczyciel języka polskiego

21.

Jarek Anna

 nauczyciel religii

22.

Jarzyńska Agnieszka

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

23. Jaśkiewicz Jacek  nauczyciel informatyki
24. Jurek Katarzyna  nauczyciel geografii
25. Jurek Lidia   nauczyciel języka polskiego
26. Jurga Adam  nauczyciel wychowania fizycznego

27.

Kapucińska Aleksandra

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

28. Kapuścińska Agnieszka  nauczyciel matematyki

29.

Karaszkiewicz Aleksandra

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

30.

Kaszowska Ewa

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

31.

Kopka Aleksandra

 nauczyciel języka angielskiego

32. Kosenchuk Svitlana  nauczyciel wychowania fizycznego

33.

Kosztowna Ilona 

 nauczyciel języka niemieckiego

34. Kowalski Grzegorz  nauczyciel religii

35.

Kozak Joanna

 nauczyciel matematyki

36.

Krotowska Mirosława

 nauczyciel biologii i przyrody

37.

Kubiak Maria

 nauczyciel języka polskiego i wdżw

38.

Kucharek Krystyna

 dyrektor
 nauczyciel biologii i przyrody

39.

Leżańska Iwona

 nauczyciel fizyki

40.

Łondka Milena

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

41. Łuszcz Ada  wychowawca świetlicy

42.

Mackiewicz Joanna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

43.

Madaliński Tomasz

 nauczyciel języka niemieckiego

44.

Malinowska Dorota

 pedagog szkolny

45. Marczuk Jolanta  nauczyciel historii i wos

46.

Miękina Katarzyna

 kierownik/wychowawca świetlicy

47.

Nawrocka Beata

 wicedyrektor
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

48.

Nawrot-Kamińska Jolanta

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

49.

Nowaczyk Gabriela

 nauczyciel języka angielskiego

50.

Nowak Joanna

 nauczyciel wychowania fizycznego

51.

Nowak Renata

 nauczyciel matematyki

52. Nowakowska Małgorzata  pedagog szkolny

53.

Olczak-Wieczorek Iwona

 nauczyciel języka angielskiego

54. Plucińska Paulina  nauczyciel języka angielskiego

55.

Połosak Małgorzata

 wychowawca świetlicy

56. Rodriguez Moya Maria  nauczyciel chemii

57.

Rogaczewska Karolina

 wychowawca świetlicy

58.

Rosiak Grażyna

 nauczyciel informatyki

59.

Rosiński Michał

 nauczyciel wychowania fizycznego

60.

Ruszer Izabela

 nauczyciel matematyki

61.

Rybak Katarzyna

 bibliotekarz

62.

Saleta-Antol Edyta

 nauczyciel historii

63.

Sobczak Danuta

 nauczyciel biologii i przyrody

64.

Starzyńska-Kloze Anna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

65. Stępniak Ewelina  wychowawca świetlicy

66.

Strzelecka Anna

 nauczyciel języka angielskiego

67.

Szczegodzińska Kamila

 wicedyrektor
 nauczyciel matematyki

68.

Szplit Agata

 wychowawca świetlicy

69.

Szymczak Piotr

 nauczyciel historii

70. Szymańska Agata  nauczyciel - logopeda

71.

Szynk Małgorzata

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

72. Szynkiewicz Konrad  nauczyciel informatyki

73.

Tołoczko Anita

 nauczyciel języka angielskiego

74.

Topolska Elżbieta

 nauczyciel języka polskiego

75. Tyluś Agata  nauczyciel geografii

76.

Urbańska Krystyna

 nauczyciel wychowania fizycznego

77.

Woszczak Krzysztof

 nauczyciel religii

78.

Wróbel Aneta

 nauczyciel języka angielskiego

79.

Wrzos-Grzanka Justyna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

80.

Wyrwa Jarosław

 wychowanie fizyczne

81.

Wucke Jolanta

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

82.

Zbierkowska-Madej Justyna

 pedagog szkolny

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Bara Grażyna

 świetlica

2.

Biegańska Klaudia

 język angielski

3.

Brzezińska Małgorzata

 język polski

4.

Brzozowska-Kłys Jolanta

 matematyka

5.

Budziński Wojciech

 plastyka

6.

Ceglarek Anita

 muzyka

7.

Cymerman Grzegorz

 technika

8.

Czekalski Marek

 wychowanie fizyczne

9.

Denuszek-Sroka Dobrosława

 edukacja wczesnoszkolna

10. Dyguła Aleksandra  edukacja wczesnoszkolna

11.

Dzwonnik Urszula

 historia

12.

Fibiger Dorota

 język polski

13.

Flajszer Waldemar

 historia

14.

Gęs Tadeusz

 religia

15.

Gocałek Grażyna

 edukacja wczesnoszkolna

16. Gonera Anna  plastyka

17.

Gralak Ewa

 wychowanie fizyczne

18.

Grzywala Dagmara

 język polski

19.

Hanke Ewa

 biblioteka

20. Herman Elwira  język polski
21. Jaksa Marzena  geografia

22.

Jarecka Mariola

 język polski

23.

Jarek Anna

 religia

24.

Jarzyńska Agnieszka

 edukacja wczesnoszkolna

25. Jurek Katarzyna  geografia
26. Jurek Lidia   język polski
27. Jurga Adam  wychowanie fizyczne

28.

Kapucińska Aleksandra

 edukacja wczesnoszkolna

29. Kapuścińska Agnieszka  matematyka

30.

Karaszkiewicz Aleksandra

 edukacja wczesnoszkolna

31.

Kaszowska Ewa

 edukacja wczesnoszkolna

32.

Kopka Aleksandra

 język angielski

33.

Kosenchuk Svitlana

 wychowanie fizyczne

34. Kosztowna Ilona  język niemiecki

35.

Kowalski Grzegorz

 religia

36.

Kozak Joanna

 matematyka

37.

Krotowska Mirosława

 przyroda

38.

Kubiak Maria

 język polski

39.

Kucharek Krystyna

 przyroda

40.

Kusiak Anna

 chemia

41.

Leżańska Iwona

 fizyka

42.

Łondka Milena

 edukacja wczesnoszkolna

43. Łuszcz Ada nauczyciel/wychowawca świetlicy

44.

Mackiewicz Joanna

 edukacja wczesnoszkolna

45.

Madaliński Tomasz

 język niemiecki

46.

Malinowska Dorota

 pedagog

47. Marczuk Jolanta historia, wiedza o społeczeństwie

48.

Miękina Katarzyna

 świetlica

49.

Nawrocka Beata

 edukacja wczesnoszkolna

50.

Nawrot-Kamińska Jolanta

 edukacja wczesnoszkolna

51.

Nowaczyk Gabriela

 język angielski

52.

Nowak Joanna

 wychowanie fizyczne

53.

Nowak Renata

 matematyka

54. Nowakowska Małgorzata nauczyciel wspierający

55.

Olczak-Wieczorek Iwona

 język angielski

56. Plucińska Paulina  język angielski

57.

Połosak Małgorzata

 świetlica

58. Rodrigues-Moya Maria  chemia

59.

Rogaczewska Karolina

 świetlica

60.

Rosiak Grażyna

 informatyka

61.

Rosiński Michał

 wychowanie fizyczne

62.

Ruszer Izabela

 matematyka

63.

Rybak Katarzyna

 biblioteka

64.

Saleta-Antol Edyta

 historia

65.

Sobczak Danuta

 przyroda

66.

Sokołowski Lech

 język angielski

67.

Starzyńska-Kloze Anna

 edukacja wczesnoszkolna

68.

Stefańczyk Alicja

 wychowanie fizyczne

69.

Strzelecka Anna

 język angielski

70.

Szczegodzińska Kamila

 matematyka

71.

Szplit Agata

 świetlica

72.

Szymczak Piotr

 historia

73.

Szynk Małgorzata

 edukacja wczesnoszkolna

74. Szynkiewicz Konrad  informatyka

75.

Szynkiewicz Małgorzata

 nauczyciel/wychowawca świetlicy

76.

Tołoczko Anita

 nauczyciel języka angielskiego

77.

Topolska Elżbieta

 nauczyciel języka polskiego

78.

Urbańska Krystyna

 nauczyciel wychowania fizycznego

79.

Worach-Kapitułka Grażyna

 geografia

80.

Woszczak Krzysztof

 religia

81.

Wróbel Aneta

 język angielski

82.

Wrzos-Grzanka Justyna

 edukacja wczesnoszkolna

83.

Wyrwa Jarosław

 wychowanie fizyczne

84.

Wucke Jolanta

 edukacja wczesnoszkolna

85.

Zbierkowska-Madej Justyna

 pedagog

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Bara Grażyna

 świetlica

2.

Biegańska Klaudia

 język angielski

3.

Brzezińska Małgorzata

 język polski

4.

Brzozowska-Kłys Jolanta

 matematyka

5.

Budziński Wojciech

 plastyka

6.

Ceglarek Anita

 muzyka

7.

Cymerman Grzegorz

 technika

8.

Czekalski Marek

 wychowanie fizyczne

9. Czestkowska Aleksandra  język niemiecki

10.

Denuszek-Sroka Dobrosława

 edukacja wczesnoszkolna

11.

Dzwonnik Urszula

 historia, wychowanie do życia w rodzinie

12.

Fibiger Dorota

 język polski

13.

Flajszer Waldemar

 historia

14.

Gęs Tadeusz

 religia

15.

Gocałek Grażyna

 edukacja wczesnoszkolna

16.

Gralak Ewa

 wychowanie fizyczne

17.

Grzywala Dagmara

 język polski

18.

Hanke Ewa

 biblioteka

19. Herman Elwira język polski

20.

Jarecka Mariola

 język polski

21.

Jarek Anna

 religia

22.

Jarzyńska Agnieszka

 edukacja wczesnoszkolna

   23. Jurga Adam wychowanie fizyczne
24. Jurek Katarzyna geografia
25. Jurek Lidia język polski

26.

Kapucińska Aleksandra

 edukacja wczesnoszkolna

27. Kapuścińska Agnieszka matematyka

28.

Karaszkiewicz Aleksandra

 edukacja wczesnoszkolna

29.

Kaszowska Ewa

 edukacja wczesnoszkolna

30.

Kociołek Aleksandra

 edukacja wczesnoszkolna

31.

Kopka Aleksandra

 język angielski

32.

Kosenchuk Svitlana

 wychowanie fizyczne

33.

Kowalski Grzegorz

 religia

34.

Kozak Joanna

 matematyka

35.

Krotowska Mirosława

 przyroda

36.

Kubiak Maria

 język polski

37.

Kucharek Krystyna

 przyroda

38.

Kulas Halina

 edukacja wczesnoszkolna

39.

Kusiak Anna

 chemia

40.

Leżańska Iwona

 fizyka

41.

Łondka Milena

 edukacja wczesnoszkolna

42.

Mackiewicz Joanna

 edukacja wczesnoszkolna

43.

Madaliński Tomasz

 język niemiecki

44.

Malinowska Dorota

 pedagog

45. Marczuk Jolanta historia, wiedza o społeczeństwie

46.

Miękina Katarzyna

 świetlica

47.

Nawrocka Beata

 edukacja wczesnoszkolna

48.

Nawrot-Kamińska Jolanta

 edukacja wczesnoszkolna

49.

Nowaczyk Gabriela

 język angielski

50.

Nowak Joanna

 wychowanie fizyczne

51.

Nowak Renata

 matematyka

52.

Olczak-Wieczorek Iwona

 język angielski

53. Plucińska Paulina język angielski

54.

Połosak Małgorzata

 świetlica

55.

Rogaczewska Karolina

 świetlica

56.

Rosiak Grażyna

 informatyka

57.

Rosiński Michał

 wychowanie fizyczne

58.

Ruszer Izabela

 matematyka

59.

Rybak Katarzyna

 biblioteka

60.

Saleta-Antol Edyta

 historia

61.

Sobczak Danuta

 przyroda

62. Sobieraj Wioletta muzyka

63.

Sokołowski Lech

 język angielski

64.

Starzyńska-Kloze Anna

 edukacja wczesnoszkolna

65.

Stefańczyk Alicja

 wychowanie fizyczne

66.

Strzelecka Anna

 język angielski

67.

Szczegodzińska Kamila

 matematyka

68.

Szplit Agata

 przyroda

69.

Szymczak Piotr

 świetlica

70.

Szynk Małgorzata

 edukacja wczesnoszkolna

71. Szynkiewicz Konrad informatyka

72.

Szynkiewicz Małgorzata

 świetlica

73.

Tołoczko Anita

 język angielski

74.

Topolska Elżbieta

 język polski

75.

Tomaszewska Małgorzata

 plastyka

76.

Urbańska Krystyna

 wychowanie fizyczne

77. Wiktor Joanna  plastyka, logopedia

78.

Worach-Kapitułka Grażyna

 geografia

79.

Woszczak Krzysztof

 religia

80.

Wróbel Aneta

 język angielski

81.

Wrzos-Grzanka Justyna

 edukacja wczesnoszkolna

82.

Wyrwa Jarosław

 wychowanie fizyczne

83.

Wucke Jolanta

 edukacja wczesnoszkolna

84.

Zbierkowska-Madej Justyna

 pedagog

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Bara Grażyna

 świetlica

2.

Biegańska Klaudia

 język angielski

3.

Brzezińska Małgorzata

 język polski

4.

Brzozowska-Kłys Jolanta

 matematyka

5.

Budziński Wojciech

 plastyka

6.

Ceglarek Anita

 muzyka

7.

Cymerman Grzegorz

 technika

8.

Czekalski Marek

 wychowanie fizyczne

9.

Denuszek-Sroka Dobrosława

 edukacja wczesnoszkolna

10.

Dzwonnik Urszula

 historia, wychowanie do życia w rodzinie

11.

Fibiger Dorota

 język polski

12.

Flajszer Waldemar

 historia

13.

Gęs Tadeusz

 religia

14.

Gocałek Grażyna

 edukacja wczesnoszkolna

15.

Gralak Ewa

 wychowanie fizyczne

16.

Grzywala Dagmara

 język polski

17.

Hanke Ewa

 biblioteka

18.

Jarecka Mariola

 język polski

19.

Jarek Anna

 religia

20.

Jarzyńska Agnieszka

 edukacja wczesnoszkolna

   21. Jurga Adam wychowanie fizyczne

22.

Kapucińska Aleksandra

 edukacja wczesnoszkolna

23.

Karaszkiewicz Aleksandra

 edukacja wczesnoszkolna

24.

Kaszowska Ewa

 edukacja wczesnoszkolna

25.

Kociołek Aleksandra

 edukacja wczesnoszkolna

26.

Kopka Aleksandra

 język angielski

27.

Kosenchuk Svitlana

 wychowanie fizyczne

28.

Kowalski Grzegorz

 religia

29.

Kozak Joanna

 matematyka

30.

Krotowska Mirosława

 przyroda

31.

Kubiak Maria

 język polski

32.

Kucharek Krystyna

 przyroda

33.

Kucharek Wojciech

 informatyka

34.

Kulas Halina

 edukacja wczesnoszkolna

35.

Kusiak Anna

 chemia

36.

Leżańska Iwona

 fizyka

37.

Łondka Milena

 edukacja wczesnoszkolna

38.

Mackiewicz Joanna

 edukacja wczesnoszkolna

39.

Madaliński Tomasz

 język niemiecki

40.

Majchrzak Marzenna

 edukacja wczesnoszkolna, informatyka

41.

Malinowska Dorota

 pedagog

42.

Miękina Katarzyna

 świetlica

43.

Nawrocka Beata

 edukacja wczesnoszkolna

44.

Nawrot-Kamińska Jolanta

 edukacja wczesnoszkolna

45.

Nowaczyk Gabriela

 język angielski

46.

Nowak Joanna

 wychowanie fizyczne

47.

Nowak Renata

 matematyka

48.

Olczak-Wieczorek Iwona

 język angielski

49.

Połosak Małgorzata

 świetlica

50.

Rogaczewska Karolina

 świetlica

51.

Rosiak Grażyna

 informatyka

52.

Rosiński Michał

 wychowanie fizyczne

53.

Ruszer Izabela

 matematyka

54.

Rybak Katarzyna

 biblioteka

55.

Saleta-Antol Edyta

 historia

56.

Sobczak Danuta

 przyroda

57.

Sokołowski Lech

 język angielski

58.

Starzyńska-Kloze Anna

 edukacja wczesnoszkolna

59.

Stefańczyk Alicja

 wychowanie fizyczne

60.

Strzelecka Anna

 język angielski

61.

Szczegodzińska Kamila

 matematyka

62.

Szplit Agata

 przyroda

63.

Szymczak Piotr

 świetlica

64.

Szynk Małgorzata

 edukacja wczesnoszkolna

65.

Szynkiewicz Małgorzata

 świetlica

65.

Tołoczko Anita

 język angielski

67.

Topolska Elżbieta

 język polski

68.

Tomaszewska Małgorzata

 plastyka

69.

Urbańska Krystyna

 wychowanie fizyczne

70.

Worach-Kapitułka Grażyna

 geografia

71.

Woszczak Krzysztof

 religia

72.

Wróbel Aneta

 język angielski

73.

Wrzos-Grzanka Justyna

 edukacja wczesnoszkolna

74.

Wyrwa Jarosław

 wychowanie fizyczne

75.

Wucke Jolanta

 edukacja wczesnoszkolna

76.

Zbierkowska-Madej Justyna

 pedagog

 

 

 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
1 Bara Grażyna edukacja wczesnoszkolna
2 Biegańska Klaudia język angielski
3 Brzozowska-Kłys Jolanta matematyka
4 Budziński Wojciech plastyka [urlop]
5 Bujacz Anna matematyka, informatyka
6 Ceglarek Anita muzyka
7 Cymerman Grzegorz technika, w-f
8 Czekalski Marek wychowanie fizyczne
9 Denuszek-Sroka Dobrosława edukacja wczesnoszkolna
10 Fibiger Dorota język polski
11 Flajszer Waldemar historia
12 Gęs Tadeusz religia
13 Gocałek Grażyna edukacja wczesnoszkolna
14 Gościłowicz Magdalena wychowanie fizyczne kl. 1-3
15 Gralak Ewa wychowanie fizyczne
16 Grzywala Dagmara język polski
17 Hanke Ewa biblioteka
18 Herszel-Pościk Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
19 Janiszewska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
20 Jarecka Mariola język polski
21 Jarek Anna religia
22 Jarzyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
23 Kapucińska Aleksandra edukacja wczesnoszkolna
24 Karaszkiewicz Aleksandra edukacja wczesnoszkolna
25 Kaszowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
26 Kociołek Aleksandra edukacja wczesnoszkolna
27 Kopka Aleksandra język angielski
28 Kosenchuk Svitlana wychowanie fizyczne kl. 1- 3
29 Kowalski Grzegorz religia
30 Krotowska Mirosława przyroda
31 Kubiak Maria język polski, wychowaie do życia w rodzinie
32 Kucharek Krystyna przyroda
33 Kulas Halina edukacja wczesnoszkolna
34 Kurasiewicz Aleksandra edukacja wczesnoszkolna
35 Łondka Milena edukacja wczesnoszkolna
36 Mackiewicz Joanna edukacja wczesnoszkolna
37 Majchrzak Marzenna edukacja wczesnoszkolna, informatyka
38 Malinowska Dorota pedagog
39 Miękina Katarzyna świetlica
40 Nawrocka Beata edukacja wczesnoszkolna
41 Nawrot-Kamińska Jolanta edukacja wczesnoszkolna
42 Nowaczyk Gabriela język angielski
43 Nowak Renata informatyka, matematyka
44 Nowicka Kinga edukacja wczesnoszkolna
45 Olczak-Wieczorek Iwona język angielski
46 Olesiak Andżelika edukacja wczesnoszkolna
47 Połosak Małgorzata świetlica
48 Rybak Katarzyna biblioteka
49 Saleta-Antol Edyta historia
50 Simiński Kamil wychowanie fizyczne
51 Sobczak Danuta przyroda
52 Sokołowski Lech język angielski kl. 1-3
53 Stachelska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
54 Starzyńska-Kloze Anna edukacja wczesnoszkolna
55 Stefańczyk Alicja wychowanie fizyczne [urlop]
56 Stępień Edyta świetlica
57 Szczegodzińska Kamila matematyka
58 Szkudlarek Ilona świetlica
59 Szynk Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
60 Szynkiewicz Małgorzata świetlica
61 Ściegienka Magdalena edukacja wczesnoszkolna
62 Tołoczko Anita język angielski, [urlop]
63 Urbańska Krystyna wychowanie fizyczne
64 Woszczak Krzysztof religia
65 Wróbel Aneta język angielski
66 Wróbel Marta pomoc nauczyciela
67 Wrzos-Grzanka Justyna edukacja wczesnoszkolna
68 Wucke Jolanta edukacja wczesnoszkolna
69 Zbierkowska-Madej Justyna pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna SP3 rok szkolny 2015/2016

 

Lp.  NAZWISKO I IMIĘ  Pełniona funkcja
1. Bara Grażyna  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
2. Brzozowska-Kłys Jolanta Nauczyciel matematyki i informatyki
3. Budziński Wojciech  Nauczyciel plastyki
4. Bujacz Anna Nauczyciel matematyki i informatyki
5. Ceglarek Anita Nauczyciel muzyki
6. Cymerman Grzegorz Nauczyciel techniki i w-f
7. Czekalski Marek Nauczyciel w-f
8. Denuszek-Sroka Dobrosława  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
9. Fibiger Dorota  Nauczyciel j. polskiego/przewodnicząca zespołu humanistycznego
10. Flajszer Waldemar Nauczyciel historii / dyrektor szkoły
11. Gęs Tadeusz  Nauczyciel / katecheta
12. Głaszcz Marzena Nauczyciel w-f
13. Gocałek Grażyna  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
14. Gościłowicz Magdalena Nauczyciel w-f
15. Gralak Ewa  Nauczyciel w-f
16. Grzywala Dagmara  Nauczyciel j. polskiego
17. Hanke Ewa  Nauczyciel / bibliotekarz szkolny
18. Herszel-Pościk Agnieszka Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
19. Janiszewska Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
20. Jarecka Mariola  Nauczyciel j. polskiego
21. Jarek Anna Nauczyciel katecheta / przewodniczący zespołu katechetycznego
22. Jarzyńska Agnieszka  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
23. Jench-Ciemnoczołowska Ewelina  
24. Jerzak Anna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
25. Kapucińska Aleksandra  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
26. Karaszkiewicz Aleksandra  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
27. Kaszowska Ewa  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
28. Kociołek Aleksandra Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
29. Kolasa Ewa Nauczyciel / wychowawca świetlicy
30. Kopka Aleksandra Nauczyciel j. angielskiego
31. Kowalski Grzegorz Nauczyciel religii
32. Krotowska Mirosława  Nauczyciel przyrody / przewodnicząca zespołu nauczycieli przyrody
33. Kubiak Maria  Nauczyciel j. polskiego
34. Kucharek Krystyna  Nauczyciel przyrody / wicedyrektor szkoły
35. Kulas Halina Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
36. Kurasiewicz Aleksandra Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
37. Leżańska Iwona Nauczyciel / wychowawca świetlicy
38. Łondka Milena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
39. Mackiewicz Joanna  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
40. Majchrzak Marzenna  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / wicedyrektor szkoły
41. Malinowska Dorota  Nauczyciel / pedagog szkolny
42. Michalak Justyna Nauczyciel / wychowawca świetlicy
43. Miękina Katarzyna  Nauczyciel / kierownik świetlicy
44. Nawrocka Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
45. Nawrot-Kamińska Jolanta  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
46. Nowaczyk Gabriela Nauczyciel angielskiego /przewodniczący zespołu językowego
47. Nowak Renata Nauczyciel matematyki i informatyki
48. Olczak-Wieczorek Iwona Nauczyciel j. angielskiego
49. Papiewska Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
50. Połosak Małgorzata Nauczyciel / wychowawca świetlicy
51. Rybak Katarzyna Nauczyciel / bibliotekarz szkolny
52. Saleta-Antol Edyta Nauczyciel historii
53. Sapińska Elżbieta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
54. Simiński Kamil Nauczyciel w-f
55. Sobczak Danuta Nauczyciel przyrody
56. Sokołowski Lech Nauczyciel j. angielskiego
57. Stachelska Małgorzata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
58. Starzyńska-Kloze Anna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
59. Stefańczyk Alicja Nauczyciel w-f
60. Stępień Edyta Nauczyciel / wychowawca świetlicy
61. Szczegodzińska Kamila Nauczyciel matematyki /przewodnicząca zespołu przedmiotów ścisłych
62. Szynk Małgorzata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
63. Szynkiewicz Małgorzata Nauczyciel / wychowawca świetlicy
64. Tołoczko Anita Nauczyciel j. angielskiego
65. Tomaszewska Małgorzata Nauczyciel / wychowawca świetlicy
66. Urbańska Krystyna Nauczyciel w-f
67. Wiktor Joanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
68. Woszczak Krzysztof Nauczyciel/ katecheta
69. Wróbel Aneta Nauczyciel j. angielskiego
70. Wróbel Marta Pomoc nauczyciela
71. Wrzos-Grzanka Justyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
72. Wucke Jolanta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
73. Zbierkowska-Madej Justyna Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzezińska Małgorzata

 nauczyciel języka polskiego

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania