statut

 

 

 - KIERUNKI KONCEPCJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PABIANICACH

 - KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH SP3

 

 

 

  - Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach /ostatnia aktualizacja - 11 września 2020 r./

 

 - Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP3 w Pabianicach  - rok szkolny 2020/2021