UWAGA! 
STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI!

Klasy I - III

 

SPOSÓB I KRYTERIA ODNOTOWYWANIA SPOSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W NAUCE

Klasy IV - VIII

 

Ocenianie osiągnięć ucznia na poszczególnych przedmiotach