Klasy I - III

 

SPOSÓB I KRYTERIA ODNOTOWYWANIA SPOSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W NAUCE

Klasy IV - VIII

 

Ocenianie osiągnięć ucznia na poszczególnych przedmiotach