DOBRE KLIMATY po całym roku pracy mówią wszystkim dzieciom, które tworzyły to miejsce thank you very much.