Uczymy Dzieci Programować

 

W roku szkolnym 2017/18 braliśmy udział w I edycji ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować.

Celem programu było świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa dla klas 4-8).

Po co uczymy dzieci programować?

    • uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji • kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia • pracy zespołowej, szukania kompromisów • rozwijanie kreatywności • oswajanie z nowoczesnymi technologiami

Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w programie otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ich udział w I edycji programu.