Projekt w Baltie

Po zrealizowaniu działu nauczania programowania w środowisku Baltie, każdy uczeń stanął przed wyzwaniem: przygotować własną opowieść na dowolny temat z ilustrującą ją animowaną sceną w programie Baltie.

Projekt powinien wskazywać na umiejętność wykorzystania przez ucznia omawianych na lekcjach funkcji programu:

Wymagania na ocenę „bardzo dobry”

 • wczytywanie sceny z trybu Budowanie do trybu Programowanie zaawansowane
 • zmiana postaci Baltiego
 • tworzenie animacji prostej
 • tworzenie animacji złożonej
 • ustalanie kolejności odtwarzania animacji
 • zastosowanie zmiany pozycji Baltiego za pomocą współrzędnych
 • zastosowanie umieszczenia przedmiotu na scenie przy pomocy współrzędnych
 • optymalizacja kodu

Wymagania na ocenę „celujący”:

spełnienie wszystkich wymagań zawartych na ocenę bdb oraz zastosowanie dodatkowych elementów, np:

 • zmiana tła sceny
 • dodanie napisów – zmiana parametrów czcionki, umiejscowienie napisu na scenie za pomocą współrzędnych
 • dodanie komentarzy
 • zastosowanie w animacji złożonej „widoczności” przedmiotu lub „śladu”.
 • zastosowanie wczytywania zmiany kilku scen w trakcie pokazu
 • sterowanie postaciami  za pomocą klawiszy
 • zastosowanie rysowania linii, wielokątów na scenie
 • inne

Projekt w całości należało wykonać w szkole – w czasie zajęć komputerowych (3 godz.)

Jak to przy projektach bywa, kreatywność uczniów zawsze potrafi zaskoczyć nauczyciela. Tym razem szczególnie zaskakiwały opowieści. Uczniowie opowiadali pełne romantyzmu historie o księżniczkach zamkniętych w wieżach, rycerzach przybywających na ratunek blond pięknościom, ale też zaistniały opowieści o samotności w wielkim mieście, starości, przemijaniu. Liczna grupa osób skupiła się na przedstawieniu Baltiego jako bohatera ratującego mieszkańców przed zagrażającymi ludzkości potworami, gangami, złodziejami. Pojawił się też wątek alkoholizmu i próby radzenia sobie ze skutkami nałogu. Były też: teleportacja, monitoring, skanowanie obrazu przez kamery. Każde opowiadanie w szczegółach zilustrowane zostało animowaną sceną, czasami kilkoma scenami zaprogramowanymi w środowisku Baltie. Uczniowie pokazali, że potrafią wykorzystywać nie tylko omówione na lekcjach bloczki, ale radzą sobie również z korzystaniem z plików pomocy programu.