Wczytywanie sceny w programie Baltie

Ciekawym elementem wzbogacającym wygląd animowanej sceny w programie Baltie jest wczytanie do programu sceny zbudowanej w trybie „Budowanie”.

Należy jednak tutaj pamiętać o dwóch zasadach:

  1. Plik sceny z rozszerzeniem .S00 oraz plik programu z rozszerzeniem .bpr muszą obowiązkowo posiadać identyczną nazwę.
  2. Wspomniane wyżej pliki muszą być zapisane w tym samym folderze.

scena 00 – noc 

 

scena 01 – dzień