Animacje złożone

Wraz z czarodziejem Baltie uczniowie zgłębiają tajniki tworzenia animacji. Najpierw tworzono animację prostą, np. skaczącą małpkę, tańczącą w miejscu myszkę czy też rosnącego w lesie grzyba, by stopniowo przechodzić do animacji złożonej.

Ćwiczenia zaczerpnięto z podręcznika „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa V” autorstwa G. Koba.

Poniżej przykład animacji złożonej.

Dwie animacje odtwarzane są w pętli, gdy jedna kończy się – zostaje ukryta, by natychmiast rozpocząć odtwarzanie drugiej animacji. Uzyskujemy w ten sposób efekt rybki pływającej w akwarium – w tę i z powrotem. Każda z animacji posiada za pomocą współrzędnych określony na scenie punkt rozpoczęcia i punkt zakończenia ruchu. Zawierają również określoną ilość faz animacji (tutaj 9).

We wszystkich animacjach zastosowano zmianę koloru tła sceny – dwa pierwsze bloczki.

Animacje można wzbogacić o element „widoczności” i „zostawiania śladu”.

Wszystkie zadania uczniowie zrealizowali w czasie obligatoryjnych zajęć komputerowych, w ramach realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”.