Zajęcia z OzoBotem

Dzięki uprzejmości firmy EduSense, nasi uczniowie mogli zapoznać się z robotem edukacyjnym OzoBot Bit 2.0.
Piątoklasiści i szóstoklasiści na pierwszej godzinie zajęć dowiedzieli się jaka jest zasada działania robota, a następnie przy pomocy karty kodów tworzyli własne trasy dla Ozobota oraz zmagali się z prostymi zadaniami programistycznymi. Na drugiej godzinie zajęć uczniowie poznali aplikację ozoblockly.pl. Na podstawie omówionych przez p. R. Nowak programów „Tabliczka mnożenia” i „Ciąg Fibonacciego” przetestowali sposób ładowania programu z aplikacji do robota, a następnie przystąpili do samodzielnej pracy, poznając zadania poszczególnych bloczków w aplikacji oraz programowanie robota.
Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji i zachęciły uczniów do wymiany własnych doświadczeń związanych w programowaniem.