Tabliczka mnożenia ze Scratchem

Uczniowie uczestniczący w zajęciach kółka programistycznego wykonywali projekt pomocy dydaktycznej. Każdy z uczniów sam decydował jaką pomoc wykona.
Kacper Gerasik z kl. VIe wykonał program dla uczniów z klas młodszych, którego celem jest pomoc w samodzielnym nauczeniu się tabliczki mnożenia.