Określanie współrzędnych, czyli zmiana pozycji Baltiego

Na dzisiejszych zajęciach komputerowych uczniowie klas piątych poznali pojęcie współrzędnych. Na matematyce będzie ono omawiane w klasie szóstej.  Każdy uczeń wykonał na ocenę ćwiczenie 8 ze str. 105 podręcznika „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa V” autorstwa G. Koba. Polegało ono na utworzeniu programu, w którym Baltie umieści na środku czwartego wiersza od góry napis INFORMATYKA. Należało zastosować zmianę pozycji Baltiego, ustalając współrzędne, tak aby Baltie od razu umieszczał napis poprawnie. Dodatkowo należało ustawić szybkość na 3, czarowanie bez chmurki oraz niewidoczność postaci Baltiego.

Przy ocenianiu pod uwagę brane były następujące elementy zawarte w napisanym programie:

  1. Niewidoczność Baltiego;
  2. Czarowanie odbywa się bez chmurki;
  3. Napis pojawia się w czwartej linii od góry, na środku wiersza;
  4. W kodzie zastosowana  jest zmiana pozycji Baltiego za pomocą współrzędnych;
  5. Szybkość Baltiego – 3

Po wykonaniu zadań omówiliśmy „problem czwartego wiersza od góry”. Część uczniów wstawiła drugą współrzędną 3, a inni 4. Ustalono, że licząc współrzędną 0 jako pierwszy wiersz od góry, należy wpisać liczbę 3 jako drugą współrzędną, aby otrzymać czwarty wiersz od góry.

Wykonanie i omówienie ćwiczenia zajęło około 15 minut. Kolejne 5 minut sprawdzenie poprawności wykonania i wystawienie ocen. Większość uczniów (ok. 80%) wykazała się umiejętnością samodzielnego ustalenia i zapisania w środowisku Baltie żądanych współrzędnych.