Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Świetlica szkolna

 

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

e-book GWO /Matematyka/

e-booki Nowej Ery

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

Procedura rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach
w roku szkolnym 2018/2019

Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu SP3 w roku szkolnym 2018/19

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I poza obwodem SP3 w roku szkolnym 2018/19

 

Oświadczenie woli

 

Rejon SP3

 

plakatdni

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

do klas pierwszych w 2018 r.

 

 · do 22 stycznia dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną;

· od 12 lutego do 28 lutego – szkoła przyjmuje zgłoszenia rodziców /opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych w jej obwodzie oraz   wnioski rodziców / opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły;

· od 5 do 9 marca komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone zgłoszenia i wnioski;

· do 12 marca komisja podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

· do 30 kwietnia podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

· po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych, jednak nie później niż do 31 sierpnia, przeprowadza się podział dzieci na oddziały;

· od 1 czerwca do 15 sierpnia – szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą;

· do 17 sierpnia – komisja weryfikuje złożone w okresie rekrutacji uzupełniającej zgłoszenia i wnioski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

 

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

 

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

 

 

Drukuj

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania