ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

pilotaz programowania

l2

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

Zaloguj się

skrzydla2

 

 

Projekt „Daj mi skrzydła"

Priorytet IX

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic

w jakości usług edukacyjnych

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

 

Od 1 maja 2012 r. Gmina Miejska Pabianice – Miasto Pabianice realizuje projekt pt. „Daj mi skrzydła". Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach jest jedną z placówek wdrażających założenia ww. projektu w życie.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III mających specjalne potrzeby edukacyjne. Uczniowie ci, w ramach zajęć pozalekcyjnych mogą zarówno wyrównywać szanse edukacyjne, jak i rozwijać swoje predyspozycje i zainteresowania.

W wyniku przeprowadzonej na terenie szkoły diagnozy pedagogicznej, zostało wyłonionych 322 uczniów, którzy od września 2012 roku do czerwca 2013 roku będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, w wymiarze 30 godzin. Dodatkowo każdy z uczestników projektu, w ciągu roku szkolnego, zostanie objęty indywidualnym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w wymiarze 1 godziny dydaktycznej.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach projekt realizowany jest w toku następujących zajęć:

1. wspierających – dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu;

2. logopedycznych;

3. wspierających – dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki;

4. rozwijających – języka angielskiego;

5. rozwijających – przyrodniczo-matematycznych;

6. rozwijających – artystycznych:

a. plastycznych,

b. konstrukcyjnych,

c. aktorskich;

7. rozwijających – artystycznych:

a. muzycznych,

b. tanecznych.

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu opracowali do każdego rodzaju zajęć program kształcenia, który wdrażany jest z wykorzystaniem specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych, zakupionych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Dyrekcja SP3 zaprasza wszystkich do odwiedzania stron poszczególnych zajęć projektowych, czytania informacji i śledzenia aktualnych wydarzeń.

 

 

Multimedialne relacje z zajęć

 

Galeria fotograficzna

 

 

Strony wszystkich zajęć projektowych

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania